GİTAR BİLGİLERİ

 GİTAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER

 

 GİTAR AKORDU: Gitarın boş telleri aşağıdan yukarıya, ince Mİ, Sİ, SOL, RE, LA, kalın Mİ dir. Akort düdüğünün seslerini bu seslere eşitliyerek akort yapılır. Gitar için özel akort düdükleri vardır. Altı tele göre altı sesli dir. İnce Mİ sesi ile, alt Mİ teli ; Kalın Mİ sesi ile, üst Mİ teli akortlanır. Düdükteki seslerin harf karşılıkları şöyle dir: E=Mİ, B=Sİ, G=SOL, D=RE, A=LA 

Akort sağlaması: Akort bittikten sonra, seslerin doğru olup olmadığını şu şekilde anlarız. 

Alttan ikinci telin beşinci perdesi Mİ sesi dir. Parmağımızla buraya basarak, alttaki Mİ sesi ile aynı sesi verip vernediğine bakarız. Değilse eşitleriz.

Alttan üçüncü telin dördüncü perdesi Sİ sesi dir. Bu perdeye parmağımızı basarak, alttaki Sİ sesi ile aynı olup olmadığına bakarız. 

Alttan dördüncü telin beşinci perdesi SOL sesi dir. Buraya basarak, alttaki SOL sesi ile eşitleriz.

Alttan beşinci telin beşinci perdesi RE sesi dir. Alttaki RE sesi ile aynı mı diye kontrol edebiliriz.

En üst telin beşinci perdesi LA sesi dir. Buraya parmağımızı basarak, alttaki LA yı kontrol edebiliriz.

 

AKOR BİLGİLERİ

 

Tüm akorlar o akorun dizisinin yani gamının 1'inci,3'üncü ve 5'inci seslerinden oluşmuşlardır.Bunlar major yada minör olarak geçer.Örnek olarak DO major akorunu açıklayayım.DO major akoru.DO major dizisi(gamı)nin 1-3 ve 5'inci seslerinin aynı anda basılarak çalınmasıyla oluşur.

DO major dizisi: " DO-RE-Mİ-FA-SOL-LA-Sİ-DO " sesleridir.Bu dizinin 1'nci sesi DO, 3'ncü sesi Mİ, 5'inci sesi SOL dur.Bu DO-Mİ-SOL seslerinin aynı anda basılıp çalınmasıyla çıkan tını DO major akorudur.

RE major örneği: " RE-Mİ-#FAdiyez-SOL-LA-Sİ-DO-RE " dizisinin RE-#FAdiyez-LA sesleri RE major dür.Buna göre temel major akorlar listesi aşağıdadır.

DO MAJOR=DO-Mİ-SOL ----------SESLERİNİ ALIR 

RE MAJOR=RE-#FAdiyez-LA -----SESLERİNİ ALIR 

Mİ MAJOR=Mİ-#SOLdiyez-Sİ-----SESLERİNİ ALIR

FA MAJOR=FA-LA-DO -------------SESLERİNİ ALIR

SOL MAJOR=SOL-Sİ-RE -----------SESLERİNİ ALIR

LA MAJOR =LA-#DOdiyez-Mİ------SESLERİNİ ALIR

Sİ MAJOR=Sİ-#REdiyez-#FADİYEZ---------------SESLERİNİ ALIR

---------------------------------------------------------------------------------------

#DOdiyez MAJOR=#DOdiyez-FA-#SOLdiyez------SESLERİNİ ALIR

#REdiyez MAJOR=#REdiyez-SOL-#LAdiyez-------SESLERİNİ ALIR

#FAdiyez MAJOR=#FAdiyez-#LAdiyez-#DOdiyez-SESLERİN ALIR

#SOLdiyez MAJOR=#SOLdiyez-DO-#REdiyez-----SESLERİNİ ALIR

#LAdiyez MAJOR=#LAdiyez-RE-FA ----------------SESLERİNİ ALIR

-----------------------------------------------------------------------------------------

TEMEL MİNÖR AKORLAR

DO MİNÖR =DO-#REdiyez-SOL

RE MİNÖR  =RE-FA-LA

Mİ MİNÖR  =Mİ-SOL-Sİ

FA MİNÖR  =FA-#SOLdiyez-DO

SOL MİNÖR=SOL-#LAdiyez-RE

LA MİNÖR   =LA-DO-Mİ

Sİ MİNÖR   =Sİ-RE-#FAdiyez

---------------------------------------------------------------------------------------

#DOdiyez MİNÖR =#DOdiyez-Mİ-SOL

#REdiyez MİNÖR  =#REdiyez-#FAdiyez-LA

#FAdiyez MİNÖR  =#FAdiyez-LA-#DOdiyez

#SOLdiyez MİNÖR=#SOLdiyez-Sİ-RE

#LAdiyez MİNÖR  =#LAdiyez-#DOdiyez-FA

---------------------------------------------------------------------------------------

AÇIKLAMA:Majör isimlerinin önüne hiç bir harf konulmaz.Sadece DO-RE-Mİ-olarak yazılmışsa bu,DO Majör-RE Majör-Mİ Majör anlamındadır.

Majör isminin önüne "Büyük-M-harfi"konulmuşsa o akor "Büyük 7'li akor" demektir.Mesela DOM-REM-MİM şeklinde yazılmışsa bu DO majör 7'li-RE majör 7'li-Mİ majör 7'li anlamındadır.

Minör akorların önüne "küçük-m-"harfi konur.Mesela DOm-REm şeklinde yazılmışsa,bu DO minör-RE minör anlamındadır.Bu "-dom-rem-lam" şeklinde küçük harf olarak ta yazılabilir.Sizi şaşırtmasın.

 

ŞARKI AKOR'LARI NASIL ÇIKARILIR

 

BİR ŞARKININ AKORLARINI ÇIKARMAK İÇİN ARMONİ KALIPLARI AŞAĞIDA LİSTELENMİŞTİR.

AÇIKLAMASI:DO MAJÖR TONUNDA BİR ŞARKI ÇALIYORSAK, TEMEL OLARAK İLK GİRİŞTE VE ŞARKININ BİTİŞİNDE "DO MAJÖR" ÇALINACAKTIR AŞAĞIDAKİ (1-4) RAKAMI BU ANLAMDADIR.

İKİNCİ AKOR OLARAK "FA MAJOR" AKORU ÇALINACAKTIR.AŞAĞIDA FA(2) NİN ANLAMI BUDUR.

ÜÇÜNCÜ AKOR OLARAK "SOL MAJÖR" AKORU ÇALINACAKTIR.AŞAĞIDAKİ SOL(3)ÜN ANLAMI DA BUDUR.

BU AKORLAR TEMEL AKOR SIRASIDIR.

DİĞERLERİ: ŞARKIYI DAHA ZENGİNLEŞTİRMEK İSTERSENİZ DİĞER AKORLARI KULLANABİLİRSİNİZ.ANA KALIP BUDUR,BUNUN DIŞINA ÇIKAMAZSINIZ

 

ARMONİ KALIPLARI

 

MAJÖRL'ER

DO =DO(1-4)-Mİm-FA(2)-SOL(3)-REm-LAm-LA

RE  =RE(1-4)-#FAm-SOL(2)-LA(3)-Mİm-Sİm-Sİ

Mİ  =Mİ(1-4)-#SOL-LA(2)-Sİ(3)-#FAm-#DOm-DO

FA  =FA(1-4)-LAm-#LA(2)DO(3)-SOLm-REm-RE

SOL=SOL(1-4)-Sİm-DO(2)-RE(3)-LAm-Mİm-Mİ

LA  =LA(1-4)-#DOm-RE(2)-Mİ(3)-Sİm-#FAm-#FA

Sİ  =Sİ(1-4)-#REm-Mİ(2)-#FA(3)-#DOm-#SOLm-#SOL

----------------------------------------------------------------------------------------

MİNÖRLER

DOm =DOm(1-4)-FAm(2)-SOL(3)-Sİbemol-Mİbemol-LAbemol

REm = REm(1-4)-SOLm(2)-LA(3)-DO-FA-#LAdiyez

Mİm = Mİm(1-4)-LAm(2)-Sİ(3)-RE-SOL-DO

FAm = FAm(1-4)-Sİmbemol(2)-DO(3)-Mİbemol-#SOLdiyez-#DOdiyez

SOLm=SOLm(1-4)-DOm(2)-RE(3)-FA-Sİbemol-Mİbemol

LAm  =LAm(1-4)-REm(2)-Mİ(3)-SOL-DO-FA

Sİm  =Sİm(1-4)-Mİm(2)-#FAdiyez(3)LA-RE-SOL

---------------------------------------------------------------------------------------

DİYEZ VE BEMOL BİLGİLERİ

 

DİYEZ (#): Bir notayı yarım ses inceltir.

BEMOL (b): Bir notayı yarım ses kalınlaştırır.

 

GİTARDA DİYEZ VE BEMOL

 

Gitarın en alt telinin 1'inci perdesi FA sesidir.FA perdesinin bir alt perdesi #FA diyez perdesidir.Bu FAdiyez perdesinin bir alt perdesi SOL perdesidir.SOL perdesinin bir üst perdesi SOLbemol perdesidir.SOLbemol perdesi aynı zamanda FAdiyez perdesidir.Bölünmüş her perde yarım sestir.Bir perdenin yarım ses aşağısı o sesin diyezi olur.Bir perde yukarısı bemolü olur.

BUNA GÖRE:#DOdiyez aynı zamanda bREbemol olur.

                   #REdiyez aynı zamanda bMİbemol olur.

                   #FAdiyez aynı zamanda bSOLbemol olur.

                   #SOLdiyez aynı zamanda bLAbemol olur.

                   #LAdiyez  aynı zamanda bSİbemol olur.

 

GİTARDA SOL EL PARMAK SIRASI

Gitar çalmaya yeni başlayanlar perdelere parmak basma sırasına dikkat etmiyorlar.Her parmağın basılacak kendine ait yeri var.Buna dikkat etmek zorunludur.

Hangi parmağı, kaçıncı perdeye basmamız gerektiğini aşağıda açıklıyorum.

ALTTAN BİRİNCİ "Mİ" TELİNDE PARMAK SIRASI

Birinci parmağın(işaret parmağı yeri,birinci perdedir."FA"

İkinci parmağın(orta parmak) yeri,ikinci perdedir."#FAdiyez"

Üçüncü parmağın(yüzük parmağı) yeri,üçüncü perdedir."SOL"

Dördüncü parmağın(serçe parmak) yeri,dördüncü perdedir."#SOLdiyez=bLAbemol"

---------------------------------------------------------------------------------------

ALTTAN İKİNCİ "Sİ" TELİNDE PARMAK SIRASI

Birinci parmağın yeri,birinci perdedir."DO"

İkinci parmağın yeri,ikinci perdedir."#DOdiyez=bREbemol"

Üçüncü parmağın yeri,üçüncü perdedir."RE"

Dördüncü parmağın yeri,dördüncü perdedir."#REdiyez=bMİbemol"

--------------------------------------------------------------------------------------

ALTTAN ÜÇÜNCÜ "SOL" TELİNDE PARMAK SIRASI

Birinci parmağın yeri,birinci perdedir."#SOLdiyez=bLAbemol"

İkinci parmağın yeri,ikinci perdedir."LA"

Üçüncü parmağın yeri,üçüncü perdedir.#LAdiyez=bSİbemol"

Dördüncü parmağın yeri,dördüncü perdedir."Sİ"

------------------------------------------------------------------------------------

ALTTAN DÖRDÜNCÜ "RE" TELİNDE PARMAK SIRASI

Birinci parmağın yeri,birinci perdedir."#REdiyez=bMİbemol"

İkinci parmağın yeri,ikinci perdedir."Mİ"

Üçüncü parmağın yeri,üçüncü perdedir."FA"

Dördüncü parmağın yeri,dördüncü perdedir."#FAdiyez=bSOLbemol"

----------------------------------------------------------------------------------------

ALTTAN BEŞİNCİ "LA" TELİNDE PARMAK SIRASI

Birinci parmağın yeri,birinci perdedir."#LAdiyez=bSİbemol"

İkinci parmağın yeri,ikinci perdedir."Sİ"

Üçüncü parmağın yeri,üçüncü perdedir."DO"

Dördüncü parmağın yeri,dördüncü perdedir."#DOdiyez"

----------------------------------------------------------------------------------------

ALTINCI "Mİ" TELİNDE SIRA ALT "Mİ" TELİNİN AYNISIDIR.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Bu perdelerde parmak çalışması şöyle yapılır.

En üst telden başlayarak,aşağıya doğru 

1-2-3-4-perde-parmak (üst Mİ teli)

1-2-3-4-perde-parmak (LA teli)

1-2-3-4-perde-parmak (RE teli)

1-2-3-4-perde-parmak (SOL teli)

1-2-3-4-perde-parmak (Sİ teli)

1-2-3-4-perde-parmak (alt Mİ teli)

AŞAĞIDAN YUKARIYA DOĞRU

4-3-2-1-perde-parmak (alt Mİ teli)

4-3-2-1-perde-parmak (Sİ teli)

4-3-2-1-perde-parmak (SOL teli)

4-3-2-1-perde-parmak (RE teli)

4-3-2-1-perde-parmak (LA teli)

4-3-2-1-perde-parmak (Mİ teli)

Bu alıştırma ile hem parmak hareketleriniz hızlanır,hem de parmaklarınız perde

yerlerine alşır.