KEMAN BİGİLERİ

KEMAN AKORDU NASIL YAPILIR

Keman akordu biraz karışık olduğu için detaylı anlatacağım.Karışıklık akord çeşitlerinin fazla oluşundan kaynaklanır.Herkes kendi çalacağı sistemi öğrenirse karışıklık ortadan kalkar.

Keman akordu Alaturka(Türk usulü) ve Alafranga(Batı usulü) olmak üzere iki şekilde yapılır.

ALATURKA (TÜRK USULÜ) KEMAN AKORDU

Bu akord şekli Türk Müziği eğitim kurumlarında ve müzik piyasasında yüz yıllarca kullanılmıştır.Cumhurıyetten sonra Alafranga(Batı usulu)sistemine geçiş başlamasına rağmen günümüzde hala yaygın olarak kullanılmaktadır.

Bu sistemde keman telleri yukarıdan aşağıya(kalından inceye)doğru 4 lü-5 li ,4 lü-5 li ses düzenine göre yapılır.

Bu ne demek:Kemanın üst kalın tel perdeleri, RE(boş tel),Mİ,FA,SOL(bu SOL bir alt boş telle aynı ses tir.) Bir alt tel perdeleri: SOL(boş tel,LA,Sİ,DO,RE(bu RE bir alt telin boş RE sesi ile aynı dır.Bir alt telin perdeleri:RE(boş tel),Mİ,FA,SOL(bu SOL en alt ince boş telin SOL sesine eşittir.En alt tel perdeleri:SOL(boş tel),LA,Sİ,DO,RE,mi,fa,sol diye aşağıya doğru devam eder.Dikkat ederseniz teller 4lü,5li ses düzeni olarak düzenlenmiştir.

Bu düzene göre akord yaparlen yine diğer Türk Müziği enstrumanlarında olduğu gibi;akord düdüğünün LA sesi ile kemanın RE(yukarıdan 1.nci ve 3.ncü)tellerini akordluyoruz.Yine akord düdüğünün RE sesi ile kemanın SOL(alttan 1.nci ve 3.ncü) tellerini akordluyoruz.

ALAFRANGA (BATI USULU) KEMAN AKORDU

Bu akord şekli Batı kaynaklı dır.Cumhuriyet devrinden sonra Türkiyede yaygın olarak kullaılmaya başlanmıştır.Bu akord düzeninde teller, 5'li-5'li ses düzenine göre akord edilir.Buna göre boş teller yukarıdan aşağıya doğru,akord düdüğüne(batı seslerine) göre SOL-RE-LA-Mİ olarak akord edilir.

5'li-5'li ses düzeni ne demek açıklayayım: Üst kalın tel orijinal Batı sesleriyle SOL dur.Bu teldeki perdeler sırası ile SOL(boş tel)-LA-Sİ-DO-RE(bu RE,bir alttaki boş RE teli ile aynı ses tir.) 2 nci tel perdeleri: RE-Mİ-FA-SOL-LA(bu LA bir alt tel LA sesi ile ayıdır.3 üncü tel perdeleri: LA(boş tel)-Sİ-DO-RE-Mİ(bu tel en alt boş Mİ teli ile aynı ses tir.En alt tel perdeleri:Mİ(boş tel)-FA-SOL-LA-Sİ-do-re...diye devam eder.

BUNU DÜZENLİ BİR ŞEMA İLE SIRALARSAK:

Üst 1 inci kalın tel: SOL(boş)-LA-Sİ-DO-RE

üst 2 nci..........tel: RE(boş)-Mİ-FA-SOL-LA

      3 ncü.........tel: LA(boş)-Sİ-DO-RE-Mİ

alt  4 ncü ince...tel: Mİ(boş)-FA-SOL-LA-Sİ-do-re-mi.....

DİKKAT...DİKKAT !...:BATI MÜZİĞİ SİSTEMİ İLE ÇALACAK KİŞİLERİN BU AKORD VE PERDE DÜZENİ İLE ÇALMALARI VE EĞİTİMLERİNİ DE BU SES DÜZENİNE GÖRE ALMALARI GEREKİR...

TÜRK MÜZİĞİ SİSTEMİ İLE ÇALACAK VE EĞİTİM ALACAK KİŞİLERİN BU DÜZENİ AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE TÜRK MÜZİĞİ "YERİNDE" AKORD DÜZNİNE GÖRE UYARLAYIP ÇALIŞMALARI ŞART...

 

TÜRK MÜZİĞİ, ALAFRANGA AKORD VE SES DÜZENİ

 

Kemanın boş tellerini yukarıdaki gibi akord düdüğünün seslerine göre akordluyoruz.Akordumuz bitti.Şimdi Boş tellerimizi yukarıda aşağıya DO-SOL-RE-LA diye adlandırıyoruz.Buna göre perde(ses)düzenimiz şu şekilde olur.

Üst kalın 1 nci tel: DO(boş)-RE-Mİ-FA-SOL

Üst.........2 nci tel: SOL(boş)-LA-Sİ-DO-RE

.............3 ncü tel: RE(boş)-Mİ-FA-SOl-LA

Alt ice....4 ncü tel: LA(boş)-Sİ-DO-RE-Mİ-fa-sol-la diye devam eder.

BU AKORD DÜZENİ TÜRK MÜZİĞİ YERİNDE(Bolahek) AKORT DÜZENİDİR.

BU KARIŞIKLIK NEDEN? Burada bir transpoze olayı vardır.Batı sistemi ile çalan LA kararlı çalar,Türk Müziği sistemi ile çalan RE kararlı çalar bu şekilde ikisinin sesleri uyuşur.Transpoze olayını biraz ustalaşmış kişiler anlayabilir.Ben yeni başlayanlara üç ay anlattım anlayamadılar.Onun için bu konunun detaylarına inmiyorum. Blog'umda Türk ve Batı (evrensel) müzik farklılığı hakkında iki tartışma konusuna özet olarak cevap verdim.Yakında çok detaylı bir şekilde bu konuları açıklamaya çalışacağım.