UŞŞAK MAKAMI

UŞŞAK MAKAMI (Basit makam 4)

Durak     : LA (Dügâh) perdesi
Güçlü     : RE (Neva) perdesi
Seyir      : Çıkıcı
Dizi        : Yerinde bir uşşak dörtlüsüne, Neva perdesnde bir Buselik beşlisinin eklenmesiyle meydana gelir.
Yeden     : SOL (Rast) perdesidir.
Donanım : Sİ koma bemol

 

 

Yerinde Uşşak dörtlüsü ve Neva'da Buselik beşlisi

 

 

Yegâh'ta rast beşlisi ve yerinde Uşşak dörtlüsü