HİCAZ MAKAMI

 HİCAZ (GENEL HİCAZ)

Hicaz Makamı deyince, dört ayrı isimde dört ayrı makam anlaşılır. Bu makamlar birbirleri ile çok yakından ilgili olduğundan birlikte incelenirler.

Dört makamın isimleri:

1- HİCAZ
2- HÜMAYUN
3- UZZAL
4- ZİRGÜLE

Bu dört makamın birlikte incelenmelerine sebep, dizilerinin hepsinin alt tarafında Hicaz dörtlü ve beşlilerinin bulunmasıdır. Karar perdeleri hepsinde LA (Dügâh) perdesidir.

Yerinde Hicaz dörtlüsü alanların güçlüsü RE (Neva) perdesidir. Yerinde Hicaz beşlisi alanların güçlüsü ise Mİ (Hüseyni) perdesidir.

Seyirleri yapılırken bütün Hicaz Makamları birbirlerinin dizilerini kullanırlar.

Hicaz dizilerinde kullanılan #FA (Eviç) perdesi, inici seyirlerde çoğunlukla naturel FA (Acem) perdesi yapılır.


HİCAZ MAKAMI (Basit makam 5)

Durak     : LA (Dügâh) perdesidir
Güçlü      : RE (Neva) perdesidir
Seyir       : İnici-çıkıcıdır
Dizi         : Yerinde bir Hicaz dörtlüsüne, RE (Neva) perdesinde bir Rast beşlisinin eklenmesiyle meydana gelir.
Yeden     : SOL (Rast ) perdesidir
Donanım : Sİ bakiyye bemol-#FA bakiyye diyez-#DO bakiyye diyez

 

 

Yerinde Hicaz dörtlüsü ve Neva'da Rast beşlisi

 

 

 

Yegâh'ta Rast beşlisi ve Yerinde Hicaz dörtlüsü

 

 Neva'da Rast beşlisi ve Muhayyer'de Buselik dörtlüsü