HÜMAYUN MAKAMI

HÜMAYUN ( Basit makam 6)


Durak     : LA (Dügâh )perdesi
Güçlü      : RE (Neva) perdesidir
Seyir       : İnici-çıkıcı
Yeden      : SOL (Rast ) perdesi
Dizisi       : Yerinde Hicaz dörtlüsüne, Neva perdesinde bir Buselik beşlisinin eklenmesiyle meydana gelir.
Donanım  : Sİ bakiyye bemol, #DO bakiyye diyez

 

 

  Yerinde Hicaz dörtlüsü ve Neva'da Buselik beşlisi